Legile Belagine comentate autor Contele Incappucciato

Blogger | 02:30 |


„Legile Belagine comentate”
“Legile Belagine reprezintă un izvor viu de înţelepciune strămoşească divină, lăsată nouă de entitatea care a fost, şiîncă este, Zamolxe... Spun că este încă deoarece spiritul său,ca toate spiritele din Univers, este nemuritor şi deci el veghează asupra urmaşilor neamului geto-dac, având misiunea sacră de a păzi cea mai mare comoară a tuturor timpurilor şi anume Adevărata Cunoaştere Divină aflată aici în Carpaţi... Deşi seamănă cu “Calea lui Tao” a vechilor chinezi, Legile Belagine sunt cu mii de ani mai vechi decât principiile taoiste, şi avem toate motivele să credem că acestea au apărut în urma călătoriei lui Rama în zona Indiei, cu multe milenii în urmă, preluate fiind apoi şi adaptate de către chinezi de la vecinii lor hinduşii...”
Contele Incappucciato

Autor: ,